Styret i OSI Dykking

OSI dykking består av ca. 35 dykkere med et styre på 8 personer. Styret har ansvaret for driftingen og aktivitet i klubben og arrangerer ting som nærdykk, langturer, foredrag ol.

Styret kan kontaktes på epost:  baus-styret@osi.uio.no.

Styret 2017:

  • Leder: Mikkel Stokke, mikkel.stokke@gmail.com
  • Nestleder: Harald Woldsund, harald.woldsund@gmail.com
  • Økonomiansvarlig: Nora Menous-Moland, nora.menous@gmail.com
  • Styremedlem: Sigurd Hanserud
  • Styremedlem: Gyrid Eilertsen, gyrid.e@gmail.com
  • Styremedlem: Elisa Rebolini, erebolini@gmail.com
  • Styremedlem: Ivar Skorpen Johnsen, ivar@hopemat.com
  • Styremedlem: Frøya V. Bjørvik, f.bjorvik@hotmail.com
Powered by: Bloc