Styret i OSI Dykking


OSI dykking består av ca. 50 dykkere med et styre på 6personer. Styret har ansvaret for driftingen og aktivitet i klubben og arrangerer ting som nærdykk, langturer, foredrag ol.

Styret kan kontaktes på epost:  baus-styret@osi.uio.no.

Styret 2020:

  • Leder: Christian Kulmus
  • Nestleder: Lasse Hjørnevik
  • Økonomiansvarlig: Tord Svee
  • Utstyrsansvarlig: Kenneth Heartpence
  • Aktivitetsansvarlige: Margunn Nordli og Oliver Stubbs